Čo s digitálnym obsahom múzeí?
25. a 26. 10. 2016

Zámer

Koncom minulého roku prebehla neprehliadnuteľná mediálna kampaň z ktorej sa verejnosť niekoľko mesiacov dozvedala, že "vďaka eurofondom sa nám podarilo zdigitalizovať viac ako 174 tisíc predmetov v muzeálnych zbierkach" (myslelo sa tým: "zachytiť ich vizuálnu stránku v digitálnej podobe")
Teraz, keď sa nám to už podarilo, bolo by snáď načase začať
uvažovať aj nad tým, ako by mohli múzeá zmysluplne využiť svoj digitálny obsah. Práve k tomu sme chceli dať podnety na konferencii s rovnakým názvom, pod akým prebiehala v predošlých rokoch digitalizácia múzejných zbierok - "DIGITÁLNE MÚZEUM" ... a v podtitule s otázkou, na ktorú chceme hľadať odpovede tentokrát v odborne kompetentnom prostredí.

 ALE AKÉ BUDÚ ZAJTRA?

Keď sa v televízii objaví reklama, zvykneme od nej odchádzať, prepnúť na iný kanál alebo aspoň vypnúť vnímanie obrazovky. No reklama projektov OPIS, známa ako "dobré správy pre Slovensko" je celkom vydarená. Veď koho by neoslovil ten samoľúbi školáčik s rečovou vadou, čo v úlohe moderátora afektovane predstiera, že vie o čom hovorí? Je to celkom vtipné a navyše príznačné pre realizáciu väčšiny projektov OPIS. Výborne to vystihuje hlavne situáciu, ktorá vznikla pri digitalizácii múzejných zbierok.  

Program konferencie sme pripravili so zámerom vytvoriť našim múzejníkom prostredie pre získavanie pracovných kontaktov s odborníkmi z rôznych oblastí práce s digitálnym obsahom a inštitúciami, ktoré sa snažia prenášať moderné metódy aj do múzejnej práce.
Cieľom konferencie bola teda podpora komunikácie medzi múzejníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí práce s kultúrnym digitálnym obsahom.