Čo s digitálnym obsahom múzeí?
25. a 26. 10. 2016

Galéria

25. 10. 2016Prezentácia

Dvaja generály

 

Prvý blok prednášok

Usporiadateľ a moderátor konferencie  

 

Česká republika a platforma eSbírek
Katarína Gatialová, Národní muzeum, Praha

Digitalizácia a zverejnenie zbierkových fondov Zlínského kraja
Ing. Vítězslav Mach, Zlínský Kraj 

Budúcnosť Slovakiany - Virtuálne výstavy
Mgr. Peter Selecký, Národné osvetové centrum, Bratislava

CEMUZ dnes
PhDr. Viera Majchrovičová,Slovenské národné múzeum, Bratislava

Prvý rok nového Webu umenia
Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria, Bratislava

Movio - bezplatný PowerPoint pre virtuálne výstavy
Kristína Vojtova

Autoring virtuálnych expozícií zo zdigitalizovaných objektov kultúrneho dedičstva 
Mgr. Matej Novotný, PhD., VIS GRAVIS, s.r.o.

Prezentácia mobilnej aplikácie - sprievodca po skanzene Múzea SNP
Ing. Dalibor Lesník , Múzeum SNP

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

26. 10. 2016 
Druhý blok prednášok

Prostriedky audiovizuálnej interpretácie v moderných expozíciách
Viktor Plass a  Jan Buriánek, AV MEDIA, Praha

Rozšírenie múzejných expozícií o virtuálny priestor
Josef Nechvátal, Virtual History, Praha

Využitie VR pre sprostredkovanie kultúrneho obsahu
Ing. Ladislav Dedík, Štúdio 727, Bratislava

Interaktívne technológie v muzeálnych a galerijných expozíciách
RNDr. Ján Lacko, PhD., VIS GRAVIS, Bratislava

Interaktívne prvky v novej expozícii ochrany prírody a jaskyniarstva
Mgr. Iveta Korenková, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Príbeh jedného zbierkového predmetu
Mgr. Martin Pražienka, Múzeum SNP, Banská Bystrica

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___

Prezentačné stánky

Virtuálna realita od Štúdia 727

3D model tanku od Digitalizačného centra 

Prezentácia zbierkových predmetov prostredníctvom interpretácie objektových panorám od EDICO SK
Digitalizácia múzejných predmetov

PROMOTION AND EDUCATION, s.r.o., Praha
Rozhovor s produktovým manažérom spoločnosti.