Čo s digitálnym obsahom múzeí?
25. a 26. 10. 2016

Digitálne múzeum

Po ukončení národného projektu Digitálne múzeum a dopytových digitalizačných projektov sa vynára pred našimi múzeami aktuálna úloha; programovo využívať výsledky týchto aktivít, na ktoré sme vynaložili bezprecedentné prostriedky a úsilie.

A tak po štyroch rokoch digitalizácie si dnes kladieme otázku "čo s digitálnym obsahom múzeí?" ... až teraz začíname hľadať spôsoby jeho efektívneho uplatnenia.

Ako pracovníci pamäťových a fondových inštitúcií si uvedomujeme hlavnú zodpovednosť za tvorbu, uchovanie a vedomostné zhodnocovanie múzejných zbierok. Preto zasvoju primárnu  úlohu považujeme uplatnenie digitálneho obsahu v oblasti vnútorných odborných činností; pre ochranu, odborné spravovanie, tezauráciu a vedecký výskum tej časti národného kultúrneho dedičstva, ktorá je pod našou kuratelou. Samozrejme, akceptujeme aj požiadavky sprístupnenia zbierok a spoločenskú potrebu sprostredkovania ich odkazu širokej verejnosti.